Kā kļūt par biedru

Sākums » Asociācija » Kā kļūt par biedru

LATMA ir starptautiski atzīta mednieku intereses pārstāvoša nevalstiska bezpeļņas organizācija, kas sadarbojas ar valstiskām un nevalstiskām organizācijām, aktīvi iesaistoties medību saimniecības veidošanas procesos. Kļūstot par LATMA biedru, Jūs atbalstās organizāciju, kurai rūp medību saimniecības nākotne un kura cīnās par tiesībām medīt Latvijā.

 

Par LATMA biedriem var kļūt gan fiziskas, gan juridiskas personas, kā arī tiesībspējīga personālsabiedrība.

 

Lai kļūtu par biedru, jāaizpilda anketa un jānosūta www.latma.lv.

Anketa šeit!

Biedriem ir šādas tiesības:

- piedalīties Biedrības pārvaldē,
- saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
- piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos un projektos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,
- izmantot Biedrības konsultatīvos un pārstāvības pakalpojumus biedru sapulces un valdes noteiktajā kārtībā,
- izmantot Biedrības vārdu un simboliku tikai biedru sapulces noteiktajā kārtībā.

- papildus vēl biedri saņem dažādas privilēģijas un atlaides. 

 

Biedrības biedru pienākumi:
- ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus,
- maksāt biedra naudu biedru sapulces noteiktajā kārtībā un apmērā,
- ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,
- neveikt paziņojumus un darbības Biedrības vārdā bez speciāla biedru sapulces pilnvarojuma,
- neveikt darbības, kas grautu Biedrības reputāciju.