2014

Sākums » Asociācija » Minhauzens » 2014

Mednieku festivāla „Minhauzena svētki 2014" nolikums

 

Rezultāti

 

Festivāla rīkotāji: Latvijas Mednieku asociācija, Daugavpils novada dome, Višķu pagasts, Medību saimniecības attīstības fonds, AS „Latvijas valsts meži", Daugavpils Mednieku un makšķernieku saimniecība, sponsori un atbalstītāji.

 

Festivāla devīze: Minhauzens nemelo un uzvar godīgi.

 

Mērķis: Būt starp savējiem un izjust mednieku garu – jautrību, draudzību un azartu, kā arī mednieku izglītošana, medību tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana.

 

Laiks un vieta: 2014.gada 1.- 3.augusts, Višķi, Višķu stadions un tā apkārtne

 

Dalībnieki: festivālā aicinātas piedalīties mednieku formējumu komandas un to līdzjutēji. Ieteicamais sacensību dalībnieku skaits komandā – 15. Dalībnieku vecums, dzimums un meistarība nav limitēti. Festivāla sacensību vērtējumā piedalās tikai pieteiktie dalībnieki. Katrs dalībnieks drīkst startēt tikai vienā komandā un papildus citām sacensībām tikai vienā šaušanas veidā.

 

Pieteikumi: rakstiski pieteikumi atbilstoši formai (1.pielikums) par komandas piedalīšanos festivālā jānosūta līdz 25.07.2014 uz e-pastu: minhauzens@latma.lv Pieteikumā jānorāda aptuvens dalībnieku un līdzjutēju skaits, obligāti – kontaktpersona, vēlams informēt par iespējamu ierašanos ar autobusu (virs 12 vietām). Iepriekš sagatavotu vārdisku pieteikumu atbilstoši formai (2.pielikums) ar komandas dalībniekiem, norādot sacensību disciplīnas, kurās tie piedalīsies, un dalībnieku parakstītu apstiprinājumu par sava veselības stāvokļa atbilstību un drošības noteikumu ievērošanu katras komandas pārstāvis iesniedz informācijas centrā 1.augustā no plkst.15.00. līdz 18.00. Pieteikums tiek reģistrēts pēc dalības maksas iemaksas.

 

Dalības maksa: minimālā maksa vienai komandai neatkarīgi no dalībnieku skaita 215 EUR ieskaitāma līdz 25.jūlijam.

Saņēmējs

Latvijas Mednieku asociācija

Reģ.nr. 50008051581

Banka: SEB banka

Konts: LV48UNLA0034302483100

Papildus maksājumi atkarībā no iepriekš pieteikušos dalībnieku skaita var tikt pieņemti līdz 1.augustam.

 

Dalībnieku apmešanās: kopējā nometnē komandai ierādītā vietā, kurā izvieto līdz paņemtās teltis. Nometnes vietas izvēle tiks veikta pieteikšanās secībā.

 

Drošības noteikumi: medību šaujamieročus atļauts pārvadāt, pārnēsāt, glabāt un lietot atbilstoši pastāvošajām normatīvajām prasībām. Šaujamieročus atļauts izņemt no ieroču somām un salikt tikai šautuvju šaušanas līnijā. Ar šaujamieroci aizliegts rīkoties personai, kura ir alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu iespaidā. Noteikumu neievērotājus pie šaušanas sacensībām nepielaidīs vai arī netiks ieskaitīti viņu rezultāti. Pārvietošanās ar transporta līdzekļiem nometnes teritorijā un festivāla norises vietās – atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem.

 

Drošības un kārtības noteikumi:

• Sacensību vietas atrodas tuvu cita citai, lai iespēju robežās dalībniekiem un līdzjutējiem festivāla laikā nebūtu jāizmanto automašīnas.

• Dalībnieki nakšņo savās teltīs un par savas mantas drošību komandas atbild paši.

• Ugunskuru kurināšana atļauta tikai tam norādītās vietās. Atļauts lietot grilus. Grilu ogles drīkst izbērt tikai tam norādītās vietās.

• Katra komanda ir atbildīga par atkritumu savākšanu savas nometnes teritorijā.

• Par peldēšanos ūdenstilpnēs festivāla norises vietās atbild festivāla dalībnieki.

• Pasākuma organizatori neuzņemas atbildību par dalībnieku rīcību, saistošo likumdošanas normu pārkāpumiem, nelaimes gadījumiem.

• Par huligānisku vai aizskarošu uzvedību pasākuma laikā pēc organizatoru lēmuma dalībnieks vai komanda var tikt diskvalificēti.

• Medību šaujamieročus atļauts pārvadāt, pārnēsāt, glabāt un lietot atbilstoši pastāvošajām normatīvajām prasībām un sacensību nolikumam. Noteikumu neievērotāji pie šaušanas sacensībām netiek pielaisti vai arī netiek ieskaitīti viņu rezultāti. Par šaujamieroča uzglabāšanu un lietošanu atbild tā īpašnieks.

• Pārvietošanās ar transporta līdzekļiem nometnes teritorijā un festivāla norises vietās atļauta atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem un organizatoru norādēm.

• No 2200 - 600 dalībnieku pārvietošanās festivāla norises vietās ar transporta līdzekļiem aizliegta. Sacensību norise un vērtēšana: komandas vai to pārstāvji sacenšas 13 sacensību veidos, izcīnot vietu atbilstoši to nolikumiem (tiks precizēti un publiskoti pēc 1.jūlija).

 

Sacensību veidi:

 1. „Cirvja mešana mērķī"

2. „Daugavpils duplets"

3. „Ērgļa acs"

4. „Gaišais prāts"

5. „Jaunais bebru mednieks"

6. „Degustācija"

7. „Latgales alnis"

8. „Loks un bultas"

9. „Medījuma meklēšana"

10. „Mednieku stafete"

11. „Medījuma vilkšana"

12. „Šķībā lode"

13. „Makšķerēšana"

 

Komandu kopvērtējums: piedalās visas pieteiktās komandas. Ja komanda startējusi mazāk kā 7 sacensību veidos, tā kopvērtējumā netiek vērtēta. Vērtējumam tiek saskaitītas visas komandas vai to pārstāvju izcīnītās vietas atsevišķos sacensību veidos. Vienāda rezultāta gadījumā vieta tiek dalīta proporcionāli kopējam komandu skaitam. Ja kādā no sacensību veidiem komandai nav vērtējuma, tā šajā veidā iegūst dalītu pēdējo vietu proporcionāli kopējam komandu skaitam. Augstāku vietu kopvērtējumā iegūst komanda ar mazāko vietu summu. Vienāda rezultāta gadījumā vietu izšķir „Gaišais prāts".

 

Vispārējie nosacījumi: Dalībnieki startē izlozēto komandas starta numuru secībā. Dalībnieki sacensību laikā ievēro attiecīgo sacensību veidu drošības noteikumus. Sacensību tiesnesim ir tiesības nepielaist pie starta vai anulēt rezultātus, iesniedzot rakstisku pamatojumu galvenajam tiesnesim. Viens dalībnieks nedrīkst startēt vairākās šaušanas disciplīnās. Lai noskaidrotu nedalītas vietas, var tikt organizēta atkārtota sacensība. Neierašanās gadījumā uz atkārtotu startu tiek piešķirta zemākā no dalītajām vietām. Protesti tiek izskatīti, balstoties uz rakstiskiem un neapstrīdamiem argumentiem pēc EUR 70 nodrošinājuma iemaksas.

 

Apbalvošana: tiek apbalvoti pirmo 3 vietu ieguvēji atsevišķos sacensību veidos un pirmo 6 vietu ieguvēji kopvērtējumā. Sacensību organizatori un atbalstītāji var piešķirt papildus balvas.

 

Informācijas apmaiņa: jautājumi, priekšlikumi, pieteikumu sūtāmi uz e-pastu: minhauzens@latma.lv.

 

Visiem skeptiķiem - festivāls notiks, vienīgi dalībniekiem lūgums ievērot PVD punktu attiecībā uz gaļas produktiem.Nekādi papildu ierobežojumi nav un nebūs.Visi laipni gaidīti Latgalē, Višķos gad lielākajos mednieku svetkos.

 

Paldies visiem mūsu atbalstītājiem un sponsoriem. Ielūkojieties festivāla afišas apakšējā daļā un redzēsiet tos, kas šogad atbalsta festivālu! 

 

Jautājums par pasākumu „Minhauzens 2014" ir apspriests ar tā organizatoriem, un Pārtikas un veterinārais dienests ir norādījis, ka pret šo un arī citiem līdzīga veida pasākumiem PVD nav iebildumi, ja organizatori un tā dalībnieki ievēro noteiktus piesardzības pasākumus:

 

1. No ĀCM ierobežojumu (karantīnas) teritorijām aizliegts izvest mājas un meža cūku gaļu un gaļas produktus.

 

2. Medniekiem atgriežoties mājās no pasākuma, nevest gaļu un gaļas produktus.

 

3. Gaļas un gaļas produktu pārpalikumus izmest tam paredzētās vietās (labāk apēst visu).

 

4. Neizmest gaļas vai gaļas produktu atlikumus mežā.

 

5. Nepiedalīties viesmedībās ĀCM ierobežojumu teritorijās (attiecas gan uz „Minhauzens 2014" apmeklētājiem, gan uz visiem medniekiem).

 

6. Piesardzības nolūkos, atgriežoties mājās mazgāt auto un drēbes, ja ir bijis kontakts ar mežacūkām vai to izdalītiem.

 

7. Atcerēties par medību higiēnas un bioloģiskās drošības ievērošanu dodoties medībās!!!

 

Skatīt PVD informatīvo materiālu medniekiem šeit! 

 

 

Tālrunis uzziņām par organizatoriskiem jautājumiem: 29447703

 

Seminārs

 

LATMA sadarbībā ar Ieskaties.lv organizē nakts optikas semināru un testus mednieku festivāla Minhauzens 2014 ietvaros. Semināra laikā būs iespēja iegūt vispārīgas zināšanas un priekštatu par ciparu un EOP nakts optiku darbības principiem, kā arī apskatīt jaunāko tehnoloģiju termokameras. Dienas tumšajā laikā notiks gan ciparu nakts redzamības tēmēkļu testi, gan būs iespēja ieskatīties 2+ paaudzes tēmēkļos un termokamerās.

 

Minhauzena uzdevums!

Mani dārgie draugi mednieki, mednieces un citi zvēri!

 

Zinu jau zinu, ka Jūs visi gardi smejaties par blēņu stāstiem, kuros barons fon Minhauzens ķer pīles ar auklā iesietu speķi un izvelk pats sevi aiz bizes no purva, bet tie nav nekādi joki! Nebūtu to piedzīvojis, Jūs i’ nemaz nezinātu, ka iešaujot briedim galvā ar ķiršu kauliņu, no tā izaug ķiršu koks.

 

Katram, kam ir kaut mazākās šaubas par to, ko esmu stāstījis, varu sirsnīgi ieteikt doties pašam medībās uz Mēnesi. Tur Jūs varēsiet pārliecināties, ka reti kāds no tiem medniekiem, kas tur bijuši medīt un atgriezušies, savās runās bijuši tikpat patiesi kā es.

 

Redziet varu palielīties, vakar izdevās nomedīt zaķi ar astoņām kājām – liels retums šajās medību platībās un piedevām vēl izcila trofeja. Ar ko vari palielīties Tu?

 

Domājāt, ka varēsiet braukt uz lielajiem mednieku svētkiem „Minhauzens 2014” nesagatavojušies?! Tā nu viss nebūs, laiks vēl kā jūra  – gribu, lai arī Jūs dodaties medības uz Minhauzena mežiem, kur miljoniem zvēru mīt. Tur redzēsiet ne tikai  zaķus ar astoņām kājām!!!

 

1. augustā uz Višķiem ņemiet līdzi trofeju, ko nomedījāt Minhauzena mežā un palielieties visiem pārējiem festivāla dalībniekiem. Un tas vēl nav viss – tērpieties savās svinīgākajās mednieku drānās – tik svinīgi, cik vien iespējams, neaizmirstiet par aksesuāriem. Gribēsim redzēt svinīgo mednieku pāri - mednieku un mednieci – no katra kolektīva modes skatē pēc svinīgās atklāšanas.

 

Tiem visvissvinīgāk tērptajiem pāriem un ekskluzīvāko trofeju īpašniekiem, protams, pārsteigumu balvas!

 

Pucējamies, pucējamies un tiekamies Višķos!

Ne spalvas!

Jūsu Barons fon Minhauzens

 

P.S. Uzdevums īsumā – modes skatē pēc atklāšanas piedalās viens pāris no katra kolektīva, kas tērpies svētku tērpā – „Mednieks svinībās” un prezentē kolektīva nomedīto asprātīgāko trofeju. Vai varēsiet pārspēt zaķi ar astoņām kājām?

 

Festivāla programma!

1.augusts

15:00 – 18:00 – Ierašanās un reģistrēšanās.

18:30 – Komandu pārstāvju sapulce. Komandu starta numuru izloze.

19:30 – Stāšanās gājienam (Višķu stadionā).

20:00 – Svētku dalībnieku gājiens.

20:30 – festivāla atklāšanas ceremonija kopā ar Minhauzenu un Jakobīni.

21:30 – „Mednieks svinībās" parāde

22:55 – Uguņošana

23:00 – Balle kopā ar grupu „Dakota"

 

2. augusts

6:00 – 12:00 Makšķerēšana

9:00 – 16:00 – Mednieku sacensības

9:00 – 19:00 Minhauzena gadatirgus, atpūta uz ūdens ( iespējama laivu, katamarānu, ūdensvelosipēdu un ūdens skipperu noma), atrakcijas bērniem.

20:00 Apbalvošanas ceremonija

22:00 Balle kopā ar grupu „Migla"

 


Pielikumi! 

 

Vārdiskais pieteikums 2.pielikums!

Pieteikuma forma 1.pielikums!

Cirvja mešana

Daugavpils duplets (precizēts)

Ērgļa acs

Gaišais prāts (precizēts)

Jaunais bebru mednieks (precizēts)

Degustācija - jautrie pavāri

Latgales alnis (šķēps)

Loks un bultas

Medījuma meklēšana

Medījuma vilkšana

Mednieku stafete

Šķībā lode

Makšķerēšana