2015

Sākums » Asociācija » Minhauzens » 2015

Minhauzens 2015 Staļģenē


No 31.jūlija līdz 2.augustam Staļģenē šogad notiks mednieku festivāls Minhauzens 2015.

Mednieku festivāla „Minhauzena svētki 2015” nolikums

 Festivāla rīkotāji: Latvijas Mednieku asociācija, Jelgavas novada pašvaldība, Jaunsvirlaukas pagasta pārvalde, Medību saimniecības attīstības fonds, AS „Latvijas valsts meži”, sponsori un atbalstītāji.

 Festivāla devīze: Minhauzens nemelo un uzvar godīgi!

 Mērķis: Būt starp savējiem un izjust mednieku garu – jautrību, draudzību un azartu, kā arī mednieku izglītošana, medību tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana.

 Laiks un vieta: 2015.gada 31. jūlijs - 2.augusts, Staļģene, Staļģenes stadions un tā apkārtne

 Dalībnieki: festivālā aicinātas piedalīties mednieku formējumu komandas un to līdzjutēji. Ieteicamais sacensību dalībnieku skaits komandā - 15. Dalībnieku vecums, dzimums un meistarība nav limitēti. Festivāla sacensību vērtējumā piedalās tikai pieteiktie dalībnieki. Katrs dalībnieks drīkst startēt tikai vienā komandā un papildus citām sacensībām tikai vienā šaušanas veidā.

 Pieteikumi: rakstiski pieteikumi atbilstoši formai (1.pielikums) par komandas piedalīšanos festivālā jānosūta līdz 17.jūlijam uz e-pastu: minhauzens@latma.lv

Pieteikumā jānorāda aptuvens dalībnieku un līdzjutēju skaits, obligāti – kontaktpersona, vēlams informēt par iespējamu ierašanos ar autobusu (virs 12 vietām).

Iepriekš sagatavotu vārdisku pieteikumu atbilstoši formai (2.pielikums) ar komandas dalībniekiem, norādot sacensību disciplīnas, kurās tie piedalīsies, un dalībnieku parakstītu apstiprinājumu par sava veselības stāvokļa atbilstību un drošības noteikumu ievērošanu katras komandas pārstāvis iesniedz informācijas centrā 31.jūlijā no plkst.15.00. līdz 18.00

Pieteikums tiek reģistrēts pēc dalības maksas iemaksas.

Dalības maksa: minimālā maksa vienai komandai neatkarīgi no dalībnieku skaita

250 EUR ieskaitāma līdz 24.jūlijam.

Saņēmējs Latvijas Mednieku asociācija

 Reģ.nr. 50008051581 

 Banka: SEB banka

 Konts: LV48UNLA0034302483100

 Papildus maksājumi atkarībā no iepriekš pieteikušos dalībnieku skaita var tikt pieņemti līdz 31. jūlijam.

Dalībnieku apmešanās: kopējā nometnē komandai ierādītā vietā, kurā izvieto līdz paņemtās teltis. Nometnes vietas izvēle tiks veikta pieteikšanās secībā.

Drošības noteikumi: medību šaujamieročus atļauts pārvadāt, pārnēsāt, glabāt un lietot atbilstoši pastāvošajām normatīvajām prasībām. Šaujamieročus atļauts izņemt no ieroču somām un salikt tikai šautuvju šaušanas līnijā. Ar šaujamieroci aizliegts rīkoties personai, kura ir alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu iespaidā. Noteikumu neievērotājus pie šaušanas sacensībām nepielaidīs vai arī netiks ieskaitīti viņu rezultāti.

Pārvietošanās ar transporta līdzekļiem nometnes teritorijā un festivāla norises vietās – atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem.

Drošības un kārtības noteikumi:

 Sacensību vietas atrodas tuvu cita citai, lai iespēju robežās dalībniekiem un līdzjutējiem festivāla laikā nebūtu jāizmanto automašīnas.

  • Dalībnieki nakšņo savās teltīs un par savas mantas drošību komandas atbild paši.
  • Ugunskuru kurināšana atļauta tikai tam norādītās vietās. Atļauts lietot grilus. Grilu ogles drīkst izbērt tikai tam norādītās vietās.
  • Katra komanda ir atbildīga par atkritumu savākšanu savas nometnes teritorijā.
  • Par peldēšanos ūdenstilpnēs festivāla norises vietās atbild festivāla dalībnieki.
  • Par huligānisku vai aizskarošu uzvedību pasākuma laikā pēc organizatoru lēmuma dalībnieks vai komanda var tikt diskvalificēti.
  • Medību šaujamieročus atļauts pārvadāt, pārnēsāt, glabāt un lietot atbilstoši pastāvošajām normatīvajām prasībām un sacensību nolikumam. Noteikumu neievērotāji pie šaušanas sacensībām netiek pielaisti vai arī netiek ieskaitīti viņu rezultāti. Par šaujamieroča uzglabāšanu un lietošanu atbild tā īpašnieks.
  • Pārvietošanās ar transporta līdzekļiem nometnes teritorijā un festivāla norises vietās atļauta atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem un organizatoru norādēm.
  • No 2200 - 600 dalībnieku pārvietošanās festivāla norises vietās ar transporta līdzekļiem aizliegta.

 

Sacensību norise un vērtēšana: komandas vai to pārstāvji sacenšas 13 sacensību veidos, izcīnot vietu atbilstoši to nolikumiem (tiks precizēti un publiskoti jūlija sākumā). Sacensību veidi un NOLIKUMI:

 

MĀJAS DARBS - MINHAUZENA UZDEVUMS

 

1. „Staļģenes pīle”

2. “Jaunsargu sports”

3. „Jaunais snaiperis”

4. „Medību gudrības”

5. „Zemgales kuilis”

6. „Apkārt Staļģenei”

7. „Minhauzena lode”

8. „Robins Huds”

9.  „Nūjas mešana”

10. „Piņķeris”

11. „Medījuma pārvietošana”

12. „Kaķene”

13. „Minhauzena cope Zemgalē”

 

Komandu kopvērtējums: piedalās visas pieteiktās komandas. Ja komanda startējusi mazāk kā 7 sacensību veidos, tā kopvērtējumā netiek vērtēta. Vērtējumam tiek saskaitītas visas komandas vai to pārstāvju izcīnītās vietas atsevišķos sacensību veidos. Vienāda rezultāta gadījumā vieta tiek dalīta proporcionāli kopējam komandu skaitam. Ja kādā no sacensību veidiem komandai nav vērtējuma, tā šajā veidā iegūst dalītu pēdējo vietu proporcionāli kopējam komandu skaitam.

Augstāku vietu kopvērtējumā iegūst komanda ar mazāko vietu summu. Vienāda rezultāta gadījumā vietu izšķir „Medību gudrības”.

 

Vispārējie nosacījumi:

Dalībnieku starta numuri ir pieteikšanās secībā iegūtie numuri (tie paši, kas telšu pilsētiņas vietai).

Dalībnieki sacensību laikā ievēro attiecīgo sacensību veidu drošības noteikumus.

Sacensību tiesnesim ir tiesības nepielaist pie starta vai anulēt rezultātus, iesniedzot rakstisku pamatojumu galvenajam tiesnesim.

Viens dalībnieks nedrīkst startēt vairākās šaušanas disciplīnās.

Lai noskaidrotu nedalītas vietas, var tikt organizēta atkārtota sacensība. Neierašanās gadījumā uz atkārtotu startu tiek piešķirta zemākā no dalītajām vietām.

Protesti tiek izskatīti, balstoties uz rakstiskiem un neapstrīdamiem argumentiem pēc

EUR 70 nodrošinājuma iemaksas. 

 

Apbalvošana: tiek apbalvoti pirmo 3 vietu ieguvēji atsevišķos sacensību veidos un pirmo 6 vietu ieguvēji kopvērtējumā. Sacensību organizatori un atbalstītāji var piešķirt papildus balvas.

 

Informācijas apmaiņa: jautājumi, priekšlikumi, pieteikumu sūtāmi uz e-pastu: minhauzens@latma.lv.

 

Komandas pieteikums šeit! 

Dalībnieku saraksts šeit!

MĀJAS DARBS - MINHAUZENA UZDEVUMS