Par mums

Sākums » Asociācija » Par mums

Latvijas Mednieku asociācija (LATMA) ir bezpeļņas organizācija, kura dibināta 2000.gada aprīlī Rīgā kā sabiedriska organizācija, bet 2004.gadā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām tika pārreģistrēta par biedrību. LATMA ir starptautiski atzīta organizācija - FACE (Eiropas Savienības Medību un dabas aizsardzības asociāciju federācija) biedrs.

 

Asociācijas galvenie mērķi 

- attīstīt medību saimniecību saskaņā ar savvaļas dzīvnieku un to apdzīvojamās vides daudzveidības saglabāšanas un ilgtspējīgas izmantošanas principiem

- popularizēt medības

- sadarbībā ar valsts institūcijām piedalīties medības reglamentējošo normatīvo aktu izstrādē

- pārstāvēt savu biedru intereses gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī.

 

Darbība

 

LATMA veicina mednieku izglītošanu dažādās jomās, rīko mednieku apmācību seminārus, informatīvus pasākumus, skaidro normatīvo aktu prasības. Rīko dažādus mednieku sabiedriskos pasākumus.

 

LATMA sniedz asociācijas biedriem konsultācijas medību saimniecības organizācijas un citos ar medībām saistītos jautājumos, piedalās medījamo dzīvnieku un to populāciju zinātniskajā izpētē.

 

Valde

 

LATMA valde sastāv no deviņiem profesionāliem medniekiem, kuri ar savām zināšanām un entuziasmu piedalās medību saimniecības veidošanā.

 

LATMA valdē darbojas:

 

Haralds Barviks, valdes priekšsēdētājs

Egīls Ozols

Aldis Felts

Varis Sīpols

Zigmārs Zaķis

Jānis Ķibermanis

Viktors Friliņš

Linda Dombrovska

 

Šeit var iepazīties ar LATMA statūtiem