Starptautiskā sadarbība

Sākums » Asociācija » Starptautiskā sadarbība

Vienam lielu akmeni neizkustināt

 

Latvijas Mednieku asociācija ir starptautiski atzīta mednieku interešu pārstāvoša organizācija. LATMA starptautiskā sadarbība neizpaužas tikai kā aktīva līdzdalība Eiropas un pasaules līmeņa organizāciju darbībā, bet arī uzturot ciešus kontaktus ar kaimiņvalstu medību organizācijām. Gadu gaitā gūtā pieredze liecina par to, ka, apvienojot savus centienus ar citādi līdzīgi domājošiem ne tikai savā zemē, bet arī ārpus tās, ir iespējams panākt daudz vairāk, jo vienam lielu akmenim ne vienmēr izdosies izkustināt.

 

LATMA cieši sadarbojas ar Lietuvas Mednieku un makšķernieku biedrību, kā arī ar Igauijas Mednieku biedrību. Baltijas valstu medniekus vieno līdzīgās problēmas, tradīcijas, kā arī iespēja medīt līdzīgos apstākļos. Lietuvas Mednieku un makšķernieku biedrības izpilddirektors E.Tijušas ir biežs viesis Latvijā, piedaloties ar izglītojošiem semināriem par aļņu un stirnu selektīvu medību principiem. Arī Igaunijas biedrības direktora vietnieks A.Lillemā bieži izpalīdz kā starptautiskās kategorijas medību trofeju eksperts.

 

Papildus jānorāda, ka LATMA ir atbalstījusi igauņu medniekus viņu cīņā par iespēju saglabātu nevaimainīgu savu medību saimniecības organizēšanas sistēmu. Plašāk par šo jautājumu var iepazīties žurnāla "Medības. Makšķerēšana. Daba." 2011.gada marta numura rakstā "Vai kaimiņa zupa gardāka? jeb igauņu nedienas".

 

Lietuvas Mednieku un makšķernieku biedrība

 

Lietuvas Mednieku un makšķernieku biedrība ir nevalstiska organizācija, kas apvieno reģionālās nevalstiskās organizācijas, kā arī koordinē to darbību. Galvenie organizācijas mērķi ir veicināt ilgtspējīgas medības un makšķerēšanu, popularizēt idejas par dabas aizsardzību, ilgtspējīgām medībām un makšķerēšanu, kā arī sargāt un izkopt medību un makšķerēšanas tradīcijas. Biedrība nodarbojas arī ar mednieku izglītības līmeņa uzlabošanu, medību šķirnes suņu kinoloģiju, dažādu izstāžu organizēšanu u.c. jautājumiem.

 

Igaunijas Mednieku biedrība

 

Pirmā zināmā Igaunijas mednieku organizācija tika dibināta 1869.gadā pērnavā. Medību likuma pieņemšana 1934.gadā bija nozīmīgs mirklis Igaunijas medību saimniecības attīstībā. Mednieku organizāciju skaits nepārtraukti pieauga, līdz 1967.gadā tika dibināta Igaunijas Mednieku biedrība (EHS).

 

Šodien lielākā daļa Igaunijas mednieku ir EHS biedri, viņi apsaimnieko ap 70% apmedījamās Igaunijas teritorijas. EHS nodarbojas ar sabiedriskām attiecībām, izstrādā priekšlikumus medības reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, nodarbojas ar medību tūrismu, rūpējas par medījamo dzīvnieku resursiem, apmāca medniekus, atbalsta medību šaušanu, rīko dažādus pasākumus. EHS izdod arī vienīgo Igaunijas mednieku žurnālu "Igaunijas mednieks".

 

 

Par LATMA sadarbību ar FACE un CIC skatī atsevišķās sadaļās.

 

LATMA izsaka pateicību Medību saimniecības attīstības fondam par radīto iespēju aktīvi darboties dažādās starptautiskās medību organizācijās.