CIC

Sākums » Asociācija » Starptautiskā sadarbība » CIC

Par ilgtspējīgu izmantošanu

 

 

CIC (Starptautiskā medību un medījamo dzīvnieku aizsardzības komiteja) dibināta – pagājušā gadsimta sākumā, kā tipiska franču aristokrātu sabiedriska organizācija. Savu progresīvo uzskatu un nostādņu dēļ ātri kļuvusi par vispāratzītu starptautisko organizāciju. Tā 1937.gadā, piedaloties vairāku valstu – Francijas, Vācijas, Čehijas, Ungārijas u.c. – zinātniekiem, tika pieņemti medību trofeju novērtēšanas principi un formulas, kuras ar nelielām izmaiņām pastāv vēl šodien. CIC apvieno vairāk nekā 70 valstis no visiem kontinentiem. Katru gadu CIC noris Ģenerālās Asamblejas un tajās Latvija piedalās, sakot ar 1995.gadu. Latvijas Mednieku un Makšķernieku biedrība /LMMB/ C.I.C. iestājās 1993.gadā, bet biedru naudu sāka maksāt tikai LATMA ar tas dibināšanās gadu.

 

CIC iestājas par ilgtspējīgu savvaļas dzīvnieku resursu izmantošanu.

 

CIC ir dažādas komisijas, piemēram:

- palearktīskās zonas lielo medījamo dzīvnieku komisija;

- tropiskās zonas lielo medījamo dzīvnieku komisija;

- sīko medījamo putnu komisija;

- izstāžu un medību trofeju komisija;

- komisija "Medības mākslā";

- komisija "Tradicionālas medības un medības ar suņiem";

- komisija "Medības ar plēsīgajiem putniem".

 

Vēl ir šādas darba grupas:

- medību šķirnes suņu audzēšana;

- medības fotogrāfijā; medību gastronomija;

- medības ar lokiem.