FACE

Sākums » Asociācija » Starptautiskā sadarbība » FACE

Par tiesībām medīt Eiropā

 

Lai gan katrā valstī ir dažādas medību tradīcijas un īpatnības, tomēr visus medniekus vieno viena kopēja kaislība - būt kopā ar dabu un baudīt tās dāvanas. Mūsdienu urbanizētajā sabiedrībā, kas kā vēl nekad ir attālinājusies no dabas vērtībām, medniekiem neklājas viegli. Lai medības varētu turpināties, esot neatņemama dabas aizsardzības sastāvdaļa, Eiropā darbojas organizācija, kuras mērķis ir panākt to, ka medības turpinās un netiek aizliegtas.

 

Eiropas Savienības Medību un dabas aizsardzības asociāciju federācija (FACE) pārstāv vairāk nekā 7 miljonu Eiropas mednieku intereses. FACE ir starptautiska nevalstiska bezpeļņas organizācija, kuras biedri ir 36 ES un EEK valstu mednieku nacionālās asociācijas.

 

FACE darbojas Eiropas Komisijā un Eiropas Parlamentā, lobējot mednieku intereses.

 

2010.gadā FACE sagatavoja mednieku manifestu, lai pateiktu visām ES un citām institūcijām, kas ir medības, kādēļ tās nepieciešamas un kāds ir mednieka galvenais uzdevums.

 

"Visā Eiropā ir vairāk nekā septiņi miljoni mednieku. Tie ir dažādi cilvēki, esot kā tilts starp daudzām sociālām plaisām, kā arī savieno laukus un pilsētas. Mednieki dzīvo dažādās kultūrās, viņiem ir atšķirīgas tradīcijas, bet to vieno viena kaislība. Tādāļ mednieki saprot, ka viņu pienākums ir apvienoties un rīkoties. FACE un tās biedri, pārstāvot Eiropas medniekus, ir izstrādājuši Manifestu, kā uzdevums ir atspoguļot mednieku centienus rīkoties, lai nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos. Manifestā uzsvērta mednieku vēlme nodrošināt to, ka medības ir ilgtspējīgas, tādā veidā radot iespēju saglabāt visu kopējo mantojumu - Dabu."

 

FACE Bioloģiskās daudzveidības manifests PDF (EN)

 

LATMA ir ilggadējs FACE biedrs, kas sevi pierādījis kā stabilu un uzticamu sadarbības partneri. Līdz šim FACE ir palīdzējusi novērst dažādus nepamatotus Latvijas atbildīgo institūciju centienus pēc savas sapratnes interpretēt staprtautisko normu prasības, piemēram, ieviešot stingrākus šaujamieroču aprites nosacījumus.

 

Pārstāvot Baltijas reģionu, FACE valdes locekļa pienākumus pilda LATMA valdes priekšsēdētājs Elmārs Švēde. Baltijas reģionā ietilpst vēl Igaunija, Lietuva un Polija.

 

FACE mājas lapa.