Medības Latvijā

Sākums » Medības Latvijā

Medības ir vides apsaimniekošanas veids, kas nodrošina medījamo sugu dzīvnieku populāciju stabilitāti ilgtermiņā, sabalansējot to ar sabiedrības drošību, lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību. 

 
Haralds Barviks LATMA

 

Medības ir dzīves veids

 

Medības ir svarīgs un nozīmīgs nodarbošanās veids ap 25 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju. Ar medībām paši mednieki vien neizprot tikai dzīvnieku nogalināšanu, izmantojot dažādus rīkus un metodes. Medības nav arī vienkāršs vaļasprieks, jo daudziem Latvijas medniekiem tas drīzāk ir kā dzīves un pasaules uztveres veids.

 

Mednieki ir tie, kas vislabāk pārzina Latvijas mežus un faunu, viņi ir tie, kas rūpējas par meža dzīvniekiem ziemā, kā arī cīnās ar plēsējiem, kas apdraud Latvijas putnus un mazos zīdītājus. Mednieku intereses būtībā saskan ar dabas aizsardzības interesēm, jo, ko tad mednieks darīs, ja mežā nebūs dzīvnieku, upēs un ezeros pīļu? 

 

Mednieki aktīvi iesaistās medību saimniecības veidošanā, ar ko saprot dabas resursu izmantošanas sistēmu, kas vienlaikus ar medību produkcijas ieguvi nodrošina saimnieciski pieļaujamo dzīvnieku skaitu un medījamiem dzīvniekiem nepieciešamās vides saglabāšanu. Mednieka pienākums ir medību resursus izmantot tā, lai nodrošinātu medījamo dzīvnieku sugu populāciju, genofonda un medījamo dzīvnieku apdzīvotās vides aizsardzību un saglabāšanu.

 

Medību likums reglamentē medību saimniecības pamatnoteikumus. Vairākām medījamo dzīvnieku sugām tiek noteikts lielākais pieļaujamais nomedīšanas apjoms, tiek veikta dzīvnieku uzskaite. Medīt var dažādi - dzinējmedībās, individuāli uz gaidi, pieejot, ar lamatām, izmantojot medību suņus.

 

Nedrīkst arī aizmirst par medību suni, kas ir neaizvietojams palīgs medībās. Mednieki savus medību suņus uzskata nevis vienkārši par mīluli, bet gan par kompanjonu, partneri, labāko draugu. Medību suns palīdz dzinējmedībās, ir neaizstājams, ja jāatrod ievainots dzīvnieks, atnes nomedītos putnus, kā arī palīdz medīt lapsas, jenotsuņus un āpšus to alās. Kopā pasaulē ir vairāk nekā 400 dažādu medību šķirņu suņu. Latvijā populārākie ir Latvijas dzinējsuns, laikas, takši, dažādi terjeri, arī bigls un populāri kļūst Bavārijas asinspēdu suņi.

 

Pārējās sadaļās iespējams atrast plašāku informāciju par Latvijas medījamiem dzīvniekiem, medību kalendāru, par to, kā kļūt par mednieku, kādas ir valsts noteiktās nodevas medniekiem, kā arī apkopoti dažādi pētījumi par Latvijas medījamiem putniem un dzīvniekiem, kā arī informācija par Latvijas mednieka tēlu.