Mednieka tēls

Sākums » Medības Latvijā » Mednieka tēls

Latvijas mednieki ir mērķtiecīgi un godīgi

 

2008.gadā LATMA ar Medību saimniecības attīstības fonda atbalstu veica pētījumu, lai noskaidrotu Latvijas medību saimniecības darbības un kopējā mednieka tēla novērtējumu Latvijas iedzīvotāju skatījumā. 

 

Pētījums tika veidots kā Latvijas iedzīvotāju aptauja, kuras rezultāti sniedza iespēju noskaidrot, kādas ir Latvijas iedzīvotāju zināšanas, izpratne un asociācijas par Latvijas medību saimniecību un LATMA praktiskās darbības veidiem.

Kāds ir medni eka tēls Latvijas iedzīvotāju skatījumā?

 

Tika aptaujāti iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem ar telefonaptaujas palīdzību, kopā 502 intervijas.

 

Pētījuma rezultāti kopumā piedādīja, ka Latvijas iedzīvotājiem ir konceptuāla izpratne gan par medniecību, gan LATMA, gan medību saimniecību (klubu) darbības nolūkiem, uzdevumiem un mērķiem. Interesanti, ka Latvijas iedzīvotāji, veidojot mednieka tēla rak stura īpašību grozu, ir noteikuši, ka mednieks lielā mērā ir mērķtiecīgs, azartisks, izpalīdzīgs, komunikabls, savaldīgs, gudrs, nopietns un godīgs.

 

Pētījums "Latvijas medību saimniecības darbības un kopējā mednieka tēla novērtējums Latvijas iedzīvotāju skatījumā" PDF formātā