Mednieku apmācība

Sākums » Medības Latvijā » Mednieku apmācība

Kursi jaunajiem medniekiem un medību vadītājiem

 

SIA „Latvijas Safari Klubs"

 

 

Piedāvā apmācību kursus topošajiem medniekiem un medību vadītājiem.


Apmācību programma ietver teorētiskās zināšanas par:


- medību procesa norisi

- medību likumdošanu

- medījamo dzīvnieku bioloģiju un vecuma noteikšanu

- medību veidiem

- medījumu, trofeju pirmapstrāde un novērtēšanas pamatiem

- medību ieročiem un balistiku

- drošības tehnikas prasībām medībās

- sagatavošanās eksāmena jautājumiem (ap 800)

- praktiskā apmācība šaušanā un drošības noteikumi, rīkojoties ar ieroci.

 

Apmācību ilgums: 40 stundas
Apmācību laiks: darba dienu vakaros divreiz nedēļā (otrdienās un ceturtdienās)
Kursu cena: 180 euro 

 

Kontaktinformācija:
tālr. +371 67371124

www.safari.lv
e-pasts: info@safari.lv

 

Mednieku skola “Taurs”

 

Mednieku skola Taurs ( www.taurs.lv) piedāvā mūsdienīgus un kvalitatīvus mednieku kursus jaunajiem medniekiem un medību vadītājiem. Veicam apmācības likuma noteiktajā kārtībā (MK noteikumi Nr.567 no 23.09.2014) un pēc kursu programmas noklausīšanās izsniedzam izziņu par kursu pabeigšanu, kura nepieciešama mednieku eksāmena kārtošanai Valsts meža dienestā un mednieka vai medību vadītāja apliecības saņemšanai.

 

Piedāvātie produkti.

 

Mednieku kursi Zoom vidē: https://www.taurs.lv/pakalpojumi/tiessaistes-kursi-medniekiem-medibu-vaditajiem

 

Mednieku kursi klātienē: https://www.taurs.lv/pakalpojumi/mednieku-kursi-klatiene


Mednieku kursi internetā: https://www.taurs.lv/pakalpojumi/mednieku-kursi-interneta


Tests – mednieku eksāmens: https://www.taurs.lv/pakalpojumi/tests-mednieku-eksamens-interneta


Medību vadītāju mācību kurss internetā:  https://www.taurs.lv/pakalpojumi/medibu-vaditaju-macibu-kurss-interneta